Upozornenie

UPOZORNENIE

Vážený zákazník.
Týmto si Vás dovoľujeme upozorniť, že doleuvedené svietidlo:

LUCIDE GOOSY SOFT

kód produktu: 71567/25/31 
EAN: 5411212712714
nie je vhodné na ďalšie použitie z dôvodu rizika úrazu elektrickým prúdom.
Ak ste predmetné svietidlo u nás zakúpili po 12.10.2022, môžete toto bez udania dôvodu vrátiť na našej predajni.

 
 

Ďakujeme za pochopenie.
S pozdravom náš tím, SVIETIDLÁ R1

Prejsť na produkty